Ang Tulang ‘Di Nabigkas

Standard
Ang Tulang ‘Di Nabigkas
Para Kay S.
Ang tulang hindi mo nabigkas
Nang ang usapan nati’y mapigtas
Ay dahilan upang ang pagkatulog
Sa aki’y ‘di mahulog-hulog. 
Gaya ng bungang masyadong mataas
Na walang hangad kundi ang mapitas,
Ang tulang ‘di nabigkas ay humihiyaw
Sa akin, at dahilan upang ‘di ako antukin.

 

 

Ruth Mostrales
Madaling araw ng 7 May 2009

 
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s