Amang Mapagpala by Bill Aujero

Minsan ang tao’y nawawala sa landasin na kaysigla

Pagkat ang diwa’y winalay niya sa Amang Mapagpala

Nang maramdaman ang pawang kalungkutan

Doon niya naalala ang kamalian

Tunay nga palang kayhirap mawala sa Amang Mapagpala’t Banal

Kayhirap mawalay

Kayhirap mawalay

Ngayon mulat ka na iwasan nang magkasala

Sa landasin na kaysigla ‘di ka na mawawala

Nang maramdaman ang pawang kalungkutan

Doon Niya naalala ang kamalian

Tunay nga palang kayhirap mawalay

Sa Amang Mapagpala’t Banal

Tunay nga palang kayhirap mawalay

Sa Amang Mapagpala’t Banal

Kayhirap mawalay

Kayhirap mawalay

Kayhirap mawalay

Kayhirap mawalay ….

*Bill Aujero was a criminal who found Jesus Christ behind bars.  The members of the band are all former inmates.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s