Hindi Na

Napanaginipan na kitang
kasama ako. Paano na?

Hindi na raw tayo
magkakatotoo, sabi nila.

2 thoughts on “Hindi Na

    1. Salamat po sa inyong pagdaan, at salamat din po sa inyong komento.

      Opo, may katuwiran ang pag-ibig na sinasangayunan ng puso at pulso.

      ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s