Office Schooling

Today, we will be office schooling. Huh? I hear you saying. This might be unfamiliar terrain for you. You might have heard of home schooling, but wait, office schooling? If you’re a working mom, you can office school if your company permits and if your work is the type that can wiggle enough room for […]

Bakit Ako Naghohomeschool

Nasa pangalawang taon na ako ng paghohomeschool, at masasabi ko na masaya kami ng aking anak. Una, malawak ang aming paaralan. Maaaring nasa bahay kami kadalasan pero maaari din kaming mag-aral kung saan-saan. Minsan nasa labas, nanghuhuli ng kulisap, palaka, o naghahanap ng suso. Sinasama ko siya kung saan ako — sa palengke, sa mall, […]