Tatlong Ticket

Tatlong Ticket

Bumili ako ng dalawang berdeng ticket,

ticket na di ko naman nagamit

dahil pagdating sa Philamlife, ako’y na shock

at hindi pala kami makakapasok!

Selah.

Paano kasi, ang ticket na mahalaga

sa aking bag ay hindi ko na makita!

At kahit nanghihinayang, sinabi ko kay bro:

“Bumili ka na lang ng ticket for two!”

Selah.

Matapos ang pagtatanghal ako’y umuwing

pagod, ngunit walang bahid ng pagsisisi

Ang galing ng Febias! ito’y aking nasabi

Ang galing ni Lord, sa Kaniya ang pagbati.

Selah.

Pagdating ko sa bahay, binuksan ko ang bag

At sa aking pagkagulat, doo’y sumambulat

ang dalawang ticket na nagkubli sa kikay kit ko —

“Well… okay lang, sulit pa rin ang gastos ko.”

Selah.

Sa panonood ng Coro et al., namiss ko ang UP Tinig Amianan… Nasaan na kaya si Lolo Ben?  🙂 Ang gagaling ng mga kalahok. Sana magtanghal silang muli. 🙂 Magaling silang lahat, ngunit nagustuhan ko ang performance ng Senate Choir, Coro Cantabile, Wesleyan University-Philippine Concert Chorus at siyempre FEBIAS Chorale!

Siya ang Dahilan

Siya ang Dahilan

kung ang iyong puso ay hapo
sa mga pagsubok na dumarating,
huwag kang titiklop, o patatangay
sa hangin… ipikit ang mga mata at
manalangin, at sanlibong dahilan
upang magpatuloy ang iyong kakamtin…

humanap ng dahilan, anuman ang mangyari
bibigyan ka Niya ng dahilan upang laging magpuri…
ipikit ang mga mata at manalangin—
ang kapayapaan ng Diyos ay tiyak mong kakamtin.

RVM — nagpupuri sa Kaniya
May 22, 2010

Amang Mapagpala by Bill Aujero

Minsan ang tao’y nawawala sa landasin na kaysigla

Pagkat ang diwa’y winalay niya sa Amang Mapagpala

Nang maramdaman ang pawang kalungkutan

Doon niya naalala ang kamalian

Tunay nga palang kayhirap mawala sa Amang Mapagpala’t Banal

Kayhirap mawalay

Kayhirap mawalay

Ngayon mulat ka na iwasan nang magkasala

Sa landasin na kaysigla ‘di ka na mawawala

Nang maramdaman ang pawang kalungkutan

Doon Niya naalala ang kamalian

Tunay nga palang kayhirap mawalay

Sa Amang Mapagpala’t Banal

Tunay nga palang kayhirap mawalay

Sa Amang Mapagpala’t Banal

Kayhirap mawalay

Kayhirap mawalay

Kayhirap mawalay

Kayhirap mawalay ….

*Bill Aujero was a criminal who found Jesus Christ behind bars.  The members of the band are all former inmates.