WALA (PA RIN)

Art by Linda Naiman, from images.com

“Kanina ka pa nakatingin sa kawalan ah…”

“May hinihintay ako…”

“Sino?”

“Isang taong may mensahe…”

“Hindi na siya darating…”

“Bakit naman?”

“Wala siyang mapa tungo sa iyong kawalan — hindi ka niya matutunton…”

“Kung gayon, ako’y mag-iiwan ng tanda na makikita niya kahit siya’y nasa malayo…”

“Ano?”

“Ito.”

“Huh? ”

“Wala…kain na tayo, gutom na ako.”

WALA

“Anong makapaghihiwalay sa puso nating dalawa?”

“Wala.”

“E di meron din.”

“May meron din kasi ang wala.”

“Paanong…”

“Tulad ngayon, nandito ka, bagamat ika’y nasa malayo. Narito ka, bagamat… wala.”