Latak sa Pahina

                Latak sa Pahina  Hinuhugot ang matalinghaga  sa diwa,  saka pinapagulong sa  dila ang tugma;  ipinupuslit mula  sa dilim ang kahulugan…ngunit,  mula sa puso bumabalong  ang dugong nag-iiwan  ng buhay na latak  sa  pahinang  tumitibok-  tibok.

everything to me

http://www.youtube.com/watch?v=eFOQHT3mn5Q http://www.youtube.com/watch?v=eFOQHT3mn5Q http://www.youtube.com/watch?v=eFOQHT3mn5Q http://www.youtube.com/watch?v=eFOQHT3mn5Q http://www.youtube.com/watch?v=eFOQHT3mn5Q http://www.youtube.com/watch?v=eFOQHT3mn5Q http://www.youtube.com/watch?v=eFOQHT3mn5Q http://www.youtube.com/watch?v=eFOQHT3mn5Q http://www.youtube.com/watch?v=eFOQHT3mn5Q http://www.youtube.com/watch?v=eFOQHT3mn5Q http://www.youtube.com/watch?v=eFOQHT3mn5Q http://www.youtube.com/watch?v=eFOQHT3mn5Q http://www.youtube.com/watch?v=eFOQHT3mn5Q http://www.youtube.com/watch?v=eFOQHT3mn5Q

Ang Munting Sulok

Ang Munting Sulok Ang binata’y galing sa Maynila. Ang pag-aaral niya’y iginapang ng ama. Dumating ang panahong kinailangan niya Ang umuwi, dahil ang butihing ama’y lumisan na. Naupo siya sa tarangkahan habang tinatanaw Ang lupang tinamnan ng ama Noong ito’y nabubuhay pa— ang sulok Na ayaw bitiwan ng iba. Tanong niya, “Ama, bakit ganon na […]

Pakpak

pakpak May ibong nakasumpong ng punong mayabong, iba’t ibang kulay ang kaniyang mga dahon. At, sa mga sanga, mayroon siyang alpombra ng lumot na malambot at nagbibigay ginhawa, habang sa kaniya’y dumadampi ang hanging mahiwaga. Lumipas ang mga araw at may mga bulaklak na walang anu-ano’y nagsisipaghalakhak. Sa kanilang kuwentuhan siya ay nakaabang, hanggang sa […]

Aalamin

Aalamin ng buwan ang lihim ng araw, ngunit hindi mula sa kanya.  Mangyari’y palagi siyang pumapanaw at likuran lamang ang handa niyang iharap at ipakita.  Iisip ng paraan ang buwan at susuyuin ang panahon, upang pansamantala’y maglakad muna ito nang paurong, at baka sakaling magtagpo ang liwanag niyang hiram at ang liwanag na ganap, at […]

Mantsa

Naatupag kong kiskisin nang taimtim ang mantsa ng tinta na aksidenteng natapon ng kapatid ko sa sahig ng aking espasyo sa opisina. Lumuhod ako at tangan ang tabo at cleanser, pati ang eskoba, pinagtiyagaan kong tanggalin ang pangit na markang iniwan ng itim na tinta ng printer. Kahoy ang sahig, at sa mga pagitan ng […]

Labyrinth

Ang puso kong ito na iyong nilikha, Panginoon, ay inaalay ko sa Iyo.  Ikaw ang lubos na nakauunawa sa tibok nito.  Ang bawat pintig nito mula pa sa simula ay nakatala; ang kilometrong ugat na nakapulupot dito’y inayos Mo.  Kung paanong iniuutos Mo ang bawat hininga na sundan ang mga lagusan at tukuyin ang kinaroroonan ng mga nakatagong […]

Paraanin

Paraanin ang dayo, ang dala niya’y mabigat; bitbit niya ang habagat, galing pa sa malayo. At sa bawat paghakbang, at saka sa paghinga, pasan niyang iniinda, ay aba! gumagaang! Oras ay nagbabawas, tayo’y nadaragdagan, ‘sang araw ay lilisan nang ‘di namamalayan. Pagdating sa bukana ng mga katapusan, siya’y sadyang mang-iiwan — tayo’y mauungusan. ruth mostrales […]