Amang Mapagpala by Bill Aujero

Minsan ang tao’y nawawala sa landasin na kaysigla

Pagkat ang diwa’y winalay niya sa Amang Mapagpala

Nang maramdaman ang pawang kalungkutan

Doon niya naalala ang kamalian

Tunay nga palang kayhirap mawala sa Amang Mapagpala’t Banal

Kayhirap mawalay

Kayhirap mawalay

Ngayon mulat ka na iwasan nang magkasala

Sa landasin na kaysigla ‘di ka na mawawala

Nang maramdaman ang pawang kalungkutan

Doon Niya naalala ang kamalian

Tunay nga palang kayhirap mawalay

Sa Amang Mapagpala’t Banal

Tunay nga palang kayhirap mawalay

Sa Amang Mapagpala’t Banal

Kayhirap mawalay

Kayhirap mawalay

Kayhirap mawalay

Kayhirap mawalay ….

*Bill Aujero was a criminal who found Jesus Christ behind bars.  The members of the band are all former inmates.