Ang Magnanakaw ng Sandali

Ang magnanakaw ng sandali ay nariyan na naman, upang umukit ng mga linyang papasulong sa sukatan ng sangkatauhan. Sa pisngi at mukha naman ay tumutuldok siya ng mga nunal — sa mga lupang may hininga na hindi rin magtatagal. Gumuguhit siya sa palad at kaloob-looban, at ang parusa niya’y dama sa mga tuhod at kasukasuhan. […]

Ang Munting Sulok

Ang Munting Sulok Ang binata’y galing sa Maynila. Ang pag-aaral niya’y iginapang ng ama. Dumating ang panahong kinailangan niya Ang umuwi, dahil ang butihing ama’y lumisan na. Naupo siya sa tarangkahan habang tinatanaw Ang lupang tinamnan ng ama Noong ito’y nabubuhay pa— ang sulok Na ayaw bitiwan ng iba. Tanong niya, “Ama, bakit ganon na […]

Tunay na Pagtalima

Tunay na Pagtalima Isa akong manlalakbay. Hayaan Mo, Panginoon Na aking marating ang paroroonan Sa tulong mo’t gabay…. RVM   Ano nga ba ang mas malalim na kahulugan ng pagtalima sa Panginoon? Deep. Deep nga. Kasi nga naman, mahirap na ngang intindihin yung kahulugan ng malalim, nilagyan pa ng –mas-. Kung susuriin, kung may malalim […]