Isang Araw

Nang mabuksan, isang araw, ang bintana sa aking buhay, nakita ko ang lagusan ng biyayang walang humpay. Pumasok ang hangin, ang araw, ang mga ibon, maging ang awitin ng mga dahon. Ang ganda pala sa labas, wika ko. Hindi ba’t napagmasdan ko na ang bakuran noon? Hindi nga ba’t dito ako lumaki? Sa isang saglit, nabago […]

Pitong Liham

I. May natanggap na liham, Galing sa kalangitan, Ang Ministro ng Agham, Patungkol sa Maykapal. II. Kung ika’y tatalima’t Kay Hesus ay sasama — Pasan ang krus, iwanan Ang sarili sa daan. III. Kung ika’y may’rong hapis, Huwag magdamdam nang labis; Dalhin ang iyong hinagpis, Kay Hesus na nagtiis. IV. Batid ko ang hangganan, Nitong […]

Sino

Sino              Sino  ako upang              gamitin laban sa              ‘Yo—ang buhay ko, ang talento ko, ang pagka- kataon ko, ang mga minamahal              ko, ang puso ko,              at   maging   ang              aking dangal na              nanggaling Iyo? Salamat Ama sa Iyong pagpapaalala: … na ang buhay ko’y buhat sa iyo, at laan sa […]

Tunay na Pagtalima

Tunay na Pagtalima Isa akong manlalakbay. Hayaan Mo, Panginoon Na aking marating ang paroroonan Sa tulong mo’t gabay…. RVM   Ano nga ba ang mas malalim na kahulugan ng pagtalima sa Panginoon? Deep. Deep nga. Kasi nga naman, mahirap na ngang intindihin yung kahulugan ng malalim, nilagyan pa ng –mas-. Kung susuriin, kung may malalim […]