Tala

Kaibigang Tala*

(*Hindi Tunay na Pangalan)

Tala, may naiwan kang

bag, ng alaala, libro, at kanta.

Hindi ko binuksan, hindi ko

sinilip, ni hindi ko nilipat

kung saan mo huling isinilid.

Bakit hindi ka bumalik?

Nag-ring na ang bell. 

Kain muna tayo, tara.

Wala pa rin bang tulay mula

sa bayan at sa bundok na

matarik?  Nasaan ka na?

Hindi ko alam kung ika’y

lumisan na.  Wala kang

 address na sana man

lamang ay ipinagkatiwala.

Wala kang patak

ng luhang sa halaman

sana’y idinilig upang

ako’y liliman, habang

ako’y nag-iisip, hapo,

at takot habang binubuklat

ang diyaryo’t baka isang

araw, mabasa ko ang

pangalan mo na sa akin

ay ‘di pa rin nagbabago.

Tala, ika’y may dinala

sa paglisan mong walang

pasabi.  Kailan ka babalik

at nang ang bag mo’y

mabuksan natin, at mag-aral

tayong muli… bago ka

pumanhik?  Kailan ka

babalik sa silid-aralang

may dingding at pisara?

Kailan ka bababa mula

sa pinili mong langit?

– Nasaan ka na, Tala?*

koro ng buhay

ang ibong layas ay walang tahanan

sa lahat ng dako’y may kaibigan

umulan umaraw ay may pahingaan

tinadhanang hindi kailanman magaalinlangan

 

saan kaya bumili ng magandang kasuotan

silang mga lirio sa may kaparangan?

palibhasay sandali lang kung magparamdam

ang kanilang kariktan ay inaasam-asam

 

ang langit ay umiiyak dahil si araw ay nagkubli

ang ilog nagagalak naman sa kanyang pagdadalamhati

ang pagbabalik ng apoy ay panimulang muli

lito ang ‘di nag-aabang sa bawat sandali.

 

ang mga tao’y mapalad kung sila’y kapiling

kahit makailang beses ang tuhod lapnusin

ng lupang gumagalaw habang naghahabulan,

pati gutom ay lunas sa pobreng naglilibang

 

huwag lilimutin ang kwento ng kamusmusan

na nagparikit sa iyong mga napanaginipan

wag buburahin ang pilat ng kabataan

dahil di na tayo babalik doon kailanpaman

 

tayo nang lumipad habang may patutunguhan pa

tayo nang umusbong sa lupang dalisay pa

tayo nang umibig habang ito’y dakila pa

tayo nang mabuhay habang humihinga.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Ruth Mostrales, Pebrero 2009