Puso ng Dagat

Napakaraming alon sa dagat. Hindi mabilang. Ngunit kung iyong pagmamasdan, lahat sila ay iisa — iisang tubig na hinuhulma ng hangin at ng naunang indayog na hindi pa natatapos hanggang sa ngayon.

Nakakatakot. May mga pangil itong sumisipsip sa dugo ng mga pangahas. Nakakatakot siya sapagkat hindi ito kailanman nasisindak ng bagyo, buhawi o ng matinding hagupit ng apoy. Nilulunod niya ang mga batang suwail, at sinisilo ang mga nagtatapang-tapangan.

Sa laot, maraming isda ang nakahanap ng tahanan, nagtatago sila sa bawat pileges ng tubig, malayang lumalangoy sa bilangguan na asul. Masaya silang nakikipaglaro sa mga pangarap na hindi nakamtan ng mga sawi at duwag.

Sa dagat na malimit tagpuan ng nakaraan at kasalukuyan, ang paglalaro ng hinaharap sa entabladong malikot ay nagdudulot ng sindak kaninuman. Bakit asiwa ang tao sa dagat? Marahil dahil ito’y marunong, at marami itong naiipong lihim mula sa mga bukal sa kabundukang sapilitang hinahatak ng kung anong pang-akit na mapanibugho.

Hindi alam ng dagat na siya’y nakakatakot, kaya’t higit siyang dapat katakutan, sabi nila.
Maraming nagmamasid sa malayo, at tinatanong ang sarili kung saan ang puso nito. Marahil narito ang kaniyang kahinaan.

Hunyo 7, 2010
3:45 PM

overpass

Ang pagtawid daw sa baba ay bawal

Ngunit ayokong umakyat

Gusto kong makarating sa bahay nang kagyat

May mabilis, may mabagal sa aking paningin

Ngunit lahat sila’y bakal

Nakakatakot salingin!

 

Kung ako’y aakyat, mas matagal

Isa pa ako’y mahina sa pagpapagal

Kung sa baba mabilis

Ngunit hindi maiaalis

Ang pangambang ako na lang ay biglang mawalis

 

Kung saan dadalhin ng delubyo, ewan

Maliban sa panalangin, ang lahat ay iniwan

Sa kabilang kanto alam kong may nag-aabang

Darating ako dun, ang tanong lang ay kelan

 

Naisipan kong aliwin ang aking kabaliwan

Hinakbang ko ang kumunoy ng kawalan

Naisipan kong languyin ang katotohanan

At dahan-dahang umahon sa kasalukuyan.

<a rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/”><img alt=”Creative Commons License” style=”border-width:0″ src=”http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/3.0/88×31.png” /></a><br />This work is licensed under a <a rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/”>Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License</a>.

Ruth Mostrales, January 2009