Remedios

  Walang perpektong sitwasyon, panahon, o pagkakataon — asahan mong lagi na along the way, may mangyayaring hindi kanais-nais.  Ganyan ang buhay.  Isang aspeto ng pagiging tao ang pagkakamali, ang problema, ang kawalan ng patutunguhan at sari-sari pang problema dahil sa pagkakasala ng unang Adan.  Dinala niya tayo sa sitwasyon ng pagkahulog sa kaluwalhatian ng […]

Sino

Sino              Sino  ako upang              gamitin laban sa              ‘Yo—ang buhay ko, ang talento ko, ang pagka- kataon ko, ang mga minamahal              ko, ang puso ko,              at   maging   ang              aking dangal na              nanggaling Iyo? Salamat Ama sa Iyong pagpapaalala: … na ang buhay ko’y buhat sa iyo, at laan sa […]

pagtalima

Kumikitil ba ng buhay Ang pag-ibig Na wagas? Natitiis ba ng isang Ama, ang pagpapahinuod Ng anak?   Tumangis ako Sa langit Ngunit ako’y Tinalikuran. Natakpan ng Ulap at ulan Tumambad ang karimlan.   Ama, masdan mo Ako, sa aking Katayuan, Wala ka bang Habag, walang Pagdaramdam?   Habang ako’y Hinahaplos Ng hagupit Na masakit, […]