Latak sa Pahina

                Latak sa Pahina  Hinuhugot ang matalinghaga  sa diwa,  saka pinapagulong sa  dila ang tugma;  ipinupuslit mula  sa dilim ang kahulugan…ngunit,  mula sa puso bumabalong  ang dugong nag-iiwan  ng buhay na latak  sa  pahinang  tumitibok-  tibok.