Bakit Ako Umiibig Sa Iyo, Ginoo ni Emily Dickinson

“Bakit Ako Umiibig Sa Iyo, Ginoo?” salin ng “Why Do I Love You, Sir?” ni Emily Dickinson “Bakit ako umiibig sa Iyo, Ginoo? Sapagkat — Hindi inuutusan ng Hangin ang Damo Upang tumugon — kaya’t pagdaan Niya’y Siya’y hindi mapakali. Sapagkat batid Niya — at Hindi Mo batid— At hindi Natin nalalaman — Sapat sa […]