Ang Pagtatagpo

Sa muling pagtatagpo ng tag-init at tag-ulan, gagawa sila ng paraan upang maging walang hanggan ang kanilang ugnayan.  Hahamakin nilang tapusin ang isa’t isa, upang simulan ang pinagsanib nilang puwersa, hindi bilang dalawa, ngunit,  isa — na, upang tuwing umuula’y tila may araw pa rin, at sa tag-init, mayroong tubig na iinumin ang mga bulaklak sa hardin… Iyan ang […]