At Night ni Sarah Teasdale

full-moon-night-by-l-u-z-a.jpg from http://beyond-school.org/2008/08/14/meaningful/

Sa Gabi ni Sarah Teasdale
Salin sa Pilipino ni Ruth Mostrales

“Manatili kang gising at isipin mo ako,” wika ni Pag-ibig.
“Ipikit mo ang iyong mga mata hanggang umaga,” ayon kay Tulog.
Ngunit ang mga Panaginip ay nagsipagdating at may ngiting
Nagpaunlak sa hiling ni Pag-ibig at Tulog.

panaginip, kasama mo

Saan ba umuuwi

Ang panaginip?

Bakit wala na siya

Pagkatapos kong

Maidlip?

 

Kagabi, naisip kita

Kaya’t pagpikit…

Nakita ka.

Hindi ko sinasadya

Na doon tayo’y magkakasama

Muli, at ang ating nagdaan

Ay masasariwa.

 

Kung sa kabilang ibayo

Ako’y maninilip…

Naroon kaya

Ang panaginip na marikit?

 

Gaya ng hamog

Na nilalamon ng araw,

Ang panaginip ko sa iyo

Ay ninanakaw ng halimaw.

 

Nais ko sanang itago

Ang panaginip ko.

Tulungan mo ako

Sa mithiin kong ito.

Dalhin mo ang panaginip

Kasama mo —

At batiin ang gabi

Kasama ko.

 

Ruth Mostrales, Pebrero 2009

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.