Ang Munting Sulok

Ang Munting Sulok Ang binata’y galing sa Maynila. Ang pag-aaral niya’y iginapang ng ama. Dumating ang panahong kinailangan niya Ang umuwi, dahil ang butihing ama’y lumisan na. Naupo siya sa tarangkahan habang tinatanaw Ang lupang tinamnan ng ama Noong ito’y nabubuhay pa— ang sulok Na ayaw bitiwan ng iba. Tanong niya, “Ama, bakit ganon na […]

Pagkabuhay Matapos Humandusay

Pagkabuhay Matapos Humandusay Namatay ako sa kakahimlay, pagka’t ang mga mata’y binalot ng tamlay. Gabi nang mangako silang bituin, wala nang dilim sa kanilang pagdating. Sa oras na haliparot, ako’y nag-abang, ngunit ‘Di man lang siya nagsabi nang siya ay tumanang dala ang tuwang aking pinanghawakan, at bitbit ang pag-asang pinakaaasam. Namatay ako ‘sang muli, […]