Hope and Dream

pexels-photo-461775.jpeg

Hope’s got a friend —

her name is Dream.

When the roads don’t end,

when the light is dim —

 

Hope takes a look;

Dream holds her hand.

And together they cook

a wonderful plan.

 

Hope says, “I hope—”,

Dream says, “I wish —”;

Hope says, “It’s possible!”,

Dream says, “It is!”

 

When they travel together,

with Faith on the side;

the horizon is brighter,

and the shadows hide.

 

(c) Ruth M. Solitario

https://courtofreverie.wordpress.com/2008/11/08/hope-and-dream/

 

At Night ni Sarah Teasdale

full-moon-night-by-l-u-z-a.jpg from http://beyond-school.org/2008/08/14/meaningful/

Sa Gabi ni Sarah Teasdale
Salin sa Pilipino ni Ruth Mostrales

“Manatili kang gising at isipin mo ako,” wika ni Pag-ibig.
“Ipikit mo ang iyong mga mata hanggang umaga,” ayon kay Tulog.
Ngunit ang mga Panaginip ay nagsipagdating at may ngiting
Nagpaunlak sa hiling ni Pag-ibig at Tulog.