Hope and Dream

Hope’s got a friend — her name is Dream. When the roads don’t end, when the light is dim —   Hope takes a look; Dream holds her hand. And together they cook a wonderful plan.   Hope says, “I hope—”, Dream says, “I wish —”; Hope says, “It’s possible!”, Dream says, “It is!”   When […]

At Night ni Sarah Teasdale

Sa Gabi ni Sarah Teasdale Salin sa Pilipino ni Ruth Mostrales “Manatili kang gising at isipin mo ako,” wika ni Pag-ibig. “Ipikit mo ang iyong mga mata hanggang umaga,” ayon kay Tulog. Ngunit ang mga Panaginip ay nagsipagdating at may ngiting Nagpaunlak sa hiling ni Pag-ibig at Tulog.