Isang Dakot ng Kaniyang Himala

 

Isang Dakot ng Kaniyang Himala
Bill Aujero* with the Shalom Singers

Lalala…

Sa iba’t ibang panahon kami ay hinipo
Ng dakilang kamay na sa krus ay napako
At sa kaniya rin naming tinakdang panahon
Kami ay tinipon, naging isang lupon

At narito ngayon sa inyong harapan
Ang isang dakot ng kaniyang himala
Kami na dati’y talagang masama
Binago Niya’t pinagpala

Kami’y isang dakot ng kaniyang himala
Mga makasalanang pinuspos Niya ng awa
Ngunit hindi upang sarilinin ang biyaya
Kundi upang aming ihayag sa madla

Maraming nabigo na kami ay baguhin
Magulang, kapatid, babaing tinatangi
Maging ang simbahan, o ang bilangguan
Nabigong kami’y gisingin sa katotohanan

Subalit nung kami nga ay hipuin
Kamay ni Hesus na naghirap para sa’tin
Ang pagbabagong totoo ay dumating
Sa bawat buhay ng isa sa amin

Kami’y isang dakot ng kaniyang himala
Ihahayag ng aming awit ang Kaniyang ginawa

Napakagandang awitin ang Isang Dakot ng Kaniyang Himala, kaya’t ginawan ko ng salin sa Ingles. 

  

A Handful of His Miracle

(Isang Dakot ng Kaniyang Himala)

By Bill Aujero

Translated from Filipino to English by Ruth Mostrales

At different times we were touched by the Hand that was nailed on the cross
And at His appointed time we were gathered to be a brotherhood
And now we are here before you, a handful of His miracle
He changed us and blessed us, we, who used to be vile

Chorus:
We are a handful of His miracle
Sinners filled with His mercy
We are saved not to begrudge the blessing
But to proclaim the blessing to the world

Many failed to transform us
Parents, siblings, women we loved
Even the church and the prison
Failed to awaken us to the Truth

But when we were touched by the hand of Jesus who died for us
True change came to the lives of each of us
Chorus

We are a handful of His miracle
Our song will proclaim what He has done
We are a handful of His miracle
Our song will proclaim what He has done

*Bill Aujero was a criminal who found Jesus Christ behind bars.  The members of the band are all former inmates.