Ang Pagtatagpo

Sa muling pagtatagpo ng tag-init at tag-ulan,

gagawa sila ng paraan upang maging walang hanggan

ang kanilang ugnayan. 

Hahamakin nilang tapusin ang isa’t isa,

upang simulan ang pinagsanib nilang puwersa,

hindi bilang dalawa, ngunit,  isa —

na, upang tuwing umuula’y tila may araw pa rin,

at sa tag-init, mayroong tubig na iinumin

ang mga bulaklak sa hardin…

Iyan ang kanilang mithiing ipinaglalaban

sa langit, na sa matagal nang panahon ay nakapikit —

ngunit gising.

Sa muling pagtatagpo ng tag-init at tag-ulan,

hihiling sila ng paraan upang maging walang hanggan

ang kanilang kahibangan.

(c) Ruth V. Mostrales 

May 2010

Bagyo

pexels-photo-593655.jpeg

 

Kailan dadalaw ang ulang malihim

sa bulaklak na naghihingalo’t mainipin?

Ilang araw na rin siyang nagmamasid,

at baka sakaling siya ay aaligid.

At habang siya’y hapo’t nababato,

kupkop ang mga binhing natutuyo,

sa kalangitan ang hiling niya ay walo,

at bagyo ang nangunguna rito.

Ruth Solitario

9:12 PM

February 20, 2010

“As against having beautiful workshops, studios, etc., one writes best in a cellar on a rainy day.”  – Van Wyck Brooks