Ang Pagtatagpo

Sa muling pagtatagpo ng tag-init at tag-ulan, gagawa sila ng paraan upang maging walang hanggan ang kanilang ugnayan.  Hahamakin nilang tapusin ang isa’t isa, upang simulan ang pinagsanib nilang puwersa, hindi bilang dalawa, ngunit,  isa — na, upang tuwing umuula’y tila may araw pa rin, at sa tag-init, mayroong tubig na iinumin ang mga bulaklak sa hardin… Iyan ang […]

Bagyo

  Kailan dadalaw ang ulang malihim sa bulaklak na naghihingalo’t mainipin? Ilang araw na rin siyang nagmamasid, at baka sakaling siya ay aaligid. At habang siya’y hapo’t nababato, kupkop ang mga binhing natutuyo, sa kalangitan ang hiling niya ay walo, at bagyo ang nangunguna rito. Ruth Solitario 9:12 PM February 20, 2010 “As against having […]