At Night ni Sarah Teasdale

Sa Gabi ni Sarah Teasdale Salin sa Pilipino ni Ruth Mostrales “Manatili kang gising at isipin mo ako,” wika ni Pag-ibig. “Ipikit mo ang iyong mga mata hanggang umaga,” ayon kay Tulog. Ngunit ang mga Panaginip ay nagsipagdating at may ngiting Nagpaunlak sa hiling ni Pag-ibig at Tulog.

Ang Bato / The Rock

ANG BATO salin sa tula ng makatang Slovak Immanuel Mifsud salin sa eleganteng Filipino ng makatang si Roberto Anonuevo May isang bato na ibig kong itago mo. Nakatago ito sa aking dibdib na kumikirot. Ibig kong kunin mo iyon, gawing bulaklak upang bigyan ng mga kulay ng iyong anyo. Lumuluha ang bato tuwing takipsilim at […]