Panyo

hand-tie-dress-wedding.jpg

 

Nagtahi siya ng kasuotan,

maganda ang kinalabasan.

Ngunit, nang ito ay kaniyang isukat,

hindi ito lumapat!

 

Kaya’t tangan ang bestida,

sa tindahan siya’y sumaglit;

matapos siyang mamaalam,

iniwan niya ang damit.

 

Nasumpungan ng isang binata

ang bestidang marikit;

lubos ang kaniyang tuwa

at puso niya’y nangalabit.

 

Binili nito ang bestida

sa napakamurang halaga’t

naisipan niyang ihandog ito

sa babaeng pinipintuho.

 

Nagtahi siya ng kasuotan.

Maganda ang kinalabasan.

Sa retasong natira’t pinagtagpi-tagpi —

Isang panyo ang nasilayan.

 

July 9, 2009

 

pexels-photo-998521.jpeg

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape