Ang Pag-ibig ay Paninging Matalim

Kung ang pag-ibig ay nakalaan sa hanging laging nakayakap, o sa araw na may pagtingin, o sa ulang may paglingap… ano ang nasa pag-ibig na dapat ikagalak, kung sa kaibig-ibig lamang ang buhay niya’y ilalagak? Sa mundo, ang pag-ibig ay hindi tiyak, at sa matalino’y hindi ito payak… subalit sa natatakot, ito’y handang maging tapat, […]