Multo

Sa paglipas ng maraming taon, dumami na ang mga readers ko dito sa blog ko. Ang iba’y nagpapakilala, at ang iba’y mistulang multo. Alam kong nandiyan ka, dahil binibilang ka ni WordPress. Salamat sa pagbisita, pero teka, aling multo ka? Hahaha!

light sky space abstract

Photo by Pixabay on Pexels.com

Okay lang sa akin na ika’y patingin-tingin

Pasulyap-sulyap, pasilip-silip

Hindi ko alam kung bakit di ka nagpaparamdam

Multo kang nagmamasid, nag-aabang.

 

Pahiram-hiram, papulot-pulot

Pakopya-kopya nang walang pahintulot

Kung iyong kukunin ang hindi sa iyo

Ika’y nagnanakaw na multo.

 

Ang iba nama’y pabasa-basa

At paglaon sa mga titik ay umiibig na

Niyayakap silang mga tula ng mannaniw,

Baliw kang multo, baliw at tuliro.

 

Andaming multo sa paligid-ligid

Na dumadaan sa aking munting silid

Halikayo, at pansamantalang manatili —-

Pagdalaw niyo’y hindi sa akin lingid.