Anong Gamot sa Ubo?

 

Hindi mo pinaunlakan, ngunit nanghimasok

At sa iyong bibig ay palaging pumuputok

Hindi mo ninanais, ngunit nananahan

May sariling oras, may sariling paraan

Upang yanigin ang dibdib na marupok

 

Maging ang kaibiga’y lalayo dahil sa kaniya

At ang kasintaha’y makakalimot bahagya

O ubo, ang baga’y di makatulog dahil sa iyo

Kailan ka titigil, kailan ka maglalaho at

Kailan ka tatahimik upang may kapahingaan.

 

Gaya ng paninirang galing sa mapanibugho

Gaya ng pagnanakaw ng kapitbahay sa iyong bunga

Gaya ng pagbabalatkayo ng kaibigang matalik

Gaya ng pagpapalaot ng budhing napakaitim

Ang ubo’y may dalang apoy sa dibdib, mapanira.