At Night ni Sarah Teasdale

Sa Gabi ni Sarah Teasdale Salin sa Pilipino ni Ruth Mostrales “Manatili kang gising at isipin mo ako,” wika ni Pag-ibig. “Ipikit mo ang iyong mga mata hanggang umaga,” ayon kay Tulog. Ngunit ang mga Panaginip ay nagsipagdating at may ngiting Nagpaunlak sa hiling ni Pag-ibig at Tulog.