Halika, Hamog

Halika, Hamog. Come, Fog.   Halika, hamog, sabi ng hangin. (Come, fog, says the wind.                                                                                Ako’y hungkag.                                                                                 I am empty. Wala akong dala-dala I have nothing to carry kung saan bumubukadkad ang mga bulaklak where the flowers bloom at naghihintay and are waiting sa manamis-namis for the sweet, sweet na tubig ulan. water […]

Ang Magnanakaw ng Sandali

Ang magnanakaw ng sandali ay nariyan na naman, upang umukit ng mga linyang papasulong sa sukatan ng sangkatauhan. Sa pisngi at mukha naman ay tumutuldok siya ng mga nunal — sa mga lupang may hininga na hindi rin magtatagal. Gumuguhit siya sa palad at kaloob-looban, at ang parusa niya’y dama sa mga tuhod at kasukasuhan. […]

Paraanin

Paraanin ang dayo, ang dala niya’y mabigat; bitbit niya ang habagat, galing pa sa malayo. At sa bawat paghakbang, at saka sa paghinga, pasan niyang iniinda, ay aba! gumagaang! Oras ay nagbabawas, tayo’y nadaragdagan, ‘sang araw ay lilisan nang ‘di namamalayan. Pagdating sa bukana ng mga katapusan, siya’y sadyang mang-iiwan — tayo’y mauungusan. ruth mostrales […]