Trabaho

Ang buhay OFW ay _______. Isang pagpupugay sa mga kabayang nangibang bansa upang lumaban.

 

TRABAHO

 

Wala raw tayong pagmamay-ari, walang yaman.

Maging ang talatang naturan ay hindi orihinal.

Walang katapusan ang usapang tulad ng ganito.

Nakakapagod ang ganitong talakayan, mabagal.

 

Tumatakbo ang bawat segundo, paikot-ikot lang.

Isa-isang lumilisan ang mga araw tungo sa gabi.

At pagsapit ng gabi pagbukas mo sa ‘yong palad

Wala kang naitago, kundi ang mga linyang lumalalim.

 

Gustuhin mo mang yakapin ang kabataan, salapi

Ito’y galit na magpupumiglas, mawawaldas at mabilis

Na lilipas, mauubos. Mabigat na ang iyong mga paa—

Pero may mga naghihintay pa sa iyong pagbabalik.

 

Kaya’t ikaw ay tatakbo at parang ulol na magtitiwala.

At ang bawat segundo’y bahagyang igagapos, aariin sandali

At katumbas nito, mahahawakan at masisipat mo

Ang pangako ng langit na nakasulat sa iyong palad.

Mga Utos

Mga Utos

ni Ruth Mostrales

 

Simulan natin ang araw bago umulan,

Sipatin ang mga yapak na kaniyang iniwan;

Sundan ang kinabukasang laging tumatakas —

Pasiglahin ang dasal at apulahin ang malas.

 

Kapag tayo’y napagod sa pakikipagtunggalian,

Sa paghithit ng usok ng prusisyong walang hanggan,

Gaya ng ibong nakalulan sa amihang pumipintig,

Sumayaw tayo maging sa gitna ng ligalig. 

 

Habang nagtataasan ang mga gusali,

Sabayan ito ng paglilinang sa ugali —

At kapag hapo ang pusong minamaliit,

Sungkitin ang bituing iginuhit noong tayo’y paslit.

 

Sa kublihan ng pag-asa, tayo’y magpahinga

At matulog yakap-yakap ang awa ng kalangitan

Na bagamat kadalasa’y nagtatago, o ‘di madama

Sa pagbibigay lingap ay ‘di lumiliban, kaya’t

 

Simulan ang araw bago umulan,

Sipatin ang mga yapak na kaniyang iniwan;

Sundan ang kinabukasang laging tumatakas —

Pasiglahin ang dasal, at apulahin ang malas.#

 

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape